Plusgroep Passewaaij.
In Passewaaij is half november 2014 een Plusklas gestart voor begaafde leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Passewaaij is hiermee de eerste Tielse wijk die een dergelijke voorziening biedt aan leerlingen uit de wijk. De kinderen in de Passewaaijse Plusklas zijn
door de vier basisscholen uit de wijk, De Bataaf, Prins Mauritsschool, Rotondaschool en de Waayer, geselecteerd voor deelname aan de Plusklas.
Voorheen gingen kinderen met een hoge intelligentie en een forse leervoorsprong meestal naar de Plusklas van hun eigen stichting. Soms ver buiten de wijk. De vier basisscholen, hebben een jaar geleden het plan opgevat om dit anders te doen. Vanuit de visie dat ieder kind Passend Onderwijs in de buurt zou moeten hebben ('thuisnabij' onderwijs) hebben de scholen de koppen bij elkaar
gestoken om een uitdagende Plusklas in de wijk te realiseren. In het basisonderwijs, waar de stichtingen vaak nog volgens 'zuilen' georganiseerd zijn, is dit een unieke situatie. De vier scholen hebben organisatorische en financiële barrières overwonnen en zijn nu bijzonder trots op hun gezamenlijke inspanning.
In de Plusklas krijgen de leerlingen één ochtend per week onderwijs dat aansluit bij hun manier van leren: uitdagende opdrachten, filosoferen, maar ook het leren 'leren'. De rest van de week zitten de kinderen in hun eigen klas op hun eigen school. De leerlingen zijn in groepen ingedeeld met kinderen van de andere Passewaaijse scholen van ongeveer dezelfde leeftijd. Hierdoor zijn de eerste vriendschappen al gesloten door kinderen van de verschillende scholen. En mooi initiatief en een aanwinst voor Passewaaij.