Schoolplan 2015-2019
Eens in de 4 jaar beschrijven we in een schoolplan wat wij als school te bieden hebben. In het schoolplan geven wij aan waar wij als school staan en wat wij in de komende periode van 2015-2019 op verschillende beleidsterreinen willen bereiken. Als uitgangspunt worden de kerndoelen gebruikt, de doelen voor de langere termijn. Voor alle leer-gebieden gelden kerndoelen, die worden voor-geschreven door het Ministerie van OCW.

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:

Voor het lezen van het gehele schoolplan, klik hier!