Vermindering van pesten op KiVa-scholen 
                                                                                                             


Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen toont effect KiVa-methode aan

Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat pesten op KiVa-scholen meer afneemt dan op de controlescholen. De resultaten zijn zowel na één als na twee jaar zichtbaar.

Op KiVa-scholen is er een betere sfeer waar kinderen zich veilig voelen. Door KiVa hebben leerkrachten meer aandacht voor opvallend gedrag, is hun houding tegenover pesten actiever en leren ze kinderen op een positieve manier hoe ze zich moeten gedragen. Leerlingen vinden het door KiVa belangrijk om goed te zijn in vriendschappen.

Eerste programma dat in meerdere landen werkt!

De KiVa-methode is volgens staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker een mooi voorbeeld van evidence-basedonderwijs. Het is dus bewezen dat het werkt. Ook in andere landen.

Rapport aangeboden aan Tweede Kamer
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft het 
eindrapport van het effectonderzoek naar de antipestmethode KiVa aan de Tweede Kamer aangeboden.

Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Wij willen ons met Kiva vooral richten op een positieve benadering van de kinderen. We willen ze leren om respect te tonen voor elkaar en verschillende meningen te respecteren. Dit doen we door gebruik te maken van klassikale gesprekken, dramalessen en verschillende spelvormen.                                                                                                             
KiVa focust niet alleen op de pesters en slachtoffers, maar gaat er vanuit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt, dan zullen ze sneller stoppen. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten op scholen en dat is wat KiVa doet.
 
KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema's, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten, en monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een specifieke aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten met meer dan de helft afgenomen.
 
De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de effectiviteit van KiVa inNederland. De resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief.
Vanaf schooljaar 2015/2016 moeten scholen verplicht een goedgekeurd anti-pestprogramma gebruiken. Op 27 mei 2014 heeft de staatsecretaris Sander Dekker in een brief aan de kamer aangegeven dat een aantal programma's veelbelovend zijn. Een van deze veelbelovende programma's is KiVa.

Lees ook onze nieuwsbrief over de start van KiVa op De Bataaf. Klik op:
Nieuwsbrief KiVa
Op www.kivaschool.nl is meer informatie te vinden.