Nieuwbouw Integraal Kindcentrum in Passewaaij

Artikel De Gelderlander 14-07-2016. Klik op het artikel om de tekst beter te kunnen lezen.Samenwerking De Bataaf en Kinderopvang in een IKC (Integraal KindCentrum)

 

Een interview met directeur Paul Beumer voor het programma RTL LifestyleXperience

 
Een school is ontzettend belangrijk bij de ontwikkeling van een kind, maar ook bijvoorbeeld de kinderopvang en buitenschoolse activiteiten spelen een rol. Om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, worden deze diensten steeds vaker gecombineerd en wordt er gewerkt aan een Integraal KindCentrum.
 
 

    

Wat is nodig voor een kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?
In eerste instantie hebben kinderen hun ouders nodig voor de opvoeding en de school zet dat voort. Dat doet de school, samen met de externe instanties, die zorgen voor uitdaging waardoor de talenten zo goed mogelijk ontplooid kunnen worden.
   

Op welke manier zorgen jullie nou voor die optimale ontwikkeling en aansluiting?
De Bataaf is één van de 10 scholen van de SKOR. De SKOR vindt het heel belangrijk dat er innovatief onderwijs gegeven wordt. We overleggen veel met elkaar. Van de ervaringen die andere scholen hebben, maken we ook gebruik. We zoeken dat ook in de eigen wijk. Allemaal om goed samen te werken aan de ontwikkeling van de kinderen.


   

Wat levert de samenwerking met de buitenschoolse opvang op?
De buitenschoolse opvang hebben we benaderd om, met elkaar te gaan praten, om een goede afstemming te krijgen. Eén pedagogische visie, geen versnipperd aanbod, samen het kind goed in beeld krijgen. Dat zorgt voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar.


 

 

Wat kan ik verder verwachten van een IKC?
We staan nu in een gebouw waar de lokalen vast zijn, niet flexibel. In het Integrale KindCentrum worden de ruimte multifunctioneel gebruikt, ook door externe instanties (bijv. logopedie, GGD, onderzoekbureaus, wijkvereniging). De wijkbewoners zullen het ook echt als een ontmoetingsplek gaan ervaren.

 
 
 
Filmpje RTL LifestyleXperience: 
                                     
https://play.minoto-video.com/27016/jYGGgMpAXU8m.html