Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald!
Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen
die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid
van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!
 
Zo zorgen we voor een veilige schoolomgeving én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan 
een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval.Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat

Welbevinden.
Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in:
  • KiVa anti-pestprogramma
  • elementen uit het Positive Behavior Support
  • Coöperatief Leren (m.n. gericht op de vaardigheden voor
    het samenwerken)
  • Bewust geven van complimenten
  • Hanteren van de positieve benadering 
Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke
gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School?
Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.