Onze school is gezond!

 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!
 
Zo zorgen we voor een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat
Welbevinden en sociale veiligheid. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in: Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.