Oudervereniging (OV)
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen bijna iedere maand plenair en/of in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. 

De volgende activiteiten worden door de OV door het jaar heen georganiseerd en/of financieel ondersteund: sinterklaasfeest, kerstfeest, disco, carnaval, paasfeest, voetbaltoernooi, sportdag/koningsspelen, schoolreis, schoolfotograaf, schoolkamp, afscheid schoolverlaters.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de OV regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leden van de OV, de groepsouders, de leerkrachten, de nieuwsbrief en per e-mail doen wij regelmatig een passend beroep op u. Uw hulp is te allen tijde van harte welkom en wordt minstens zeer gewaardeerd door uw kind(eren).

Leden van de oudervereniging 
 • Femke de Vries (voorzitter)
 • Willemijn van Riet (secretaris)
 • Clemens de Bruin (penningmeester)
 • Sandra van Brouwershaven
 • Diane van Rossum
 • Karolien Vonhögen
 • Stephanie Wubben
 • Marjon Rombout
 • Mariëlle van de Graaf
 • Marlon Dusselaar
 • Lotty de Haas
 • Lesley Gereke
 • Ingrid van Amerongen
 • Myrthe Hessels


Interesse in de OV? 

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)? We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken. 

Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar ov.debataaf@skor-scholen.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.